Å kjøpe en tomt og være i stand til å bygge huset i drømmene dine, er noe som vi ønsker noen. Det er vanskelig, men ikke umulig.

Til tross for stigende priser på byggematerialer og arbeidskraft, på grunn av inflasjon. Allikevel har budsjettet som trengs for å bygge et hus, vært ganske stabilt, ettersom det på denne måten unngår promotørenes margin, noe som kan oversettes til en omtrentlig besparelse på 15% til 20% over den endelige prisen på boligen.

Et annet viktig aspekt ved å bygge ditt eget hus er å vite å beregne kostnaden for alt du ønsker og justere det til budsjettet du har. Dette utgjør ca. 80 prosent av budsjettet.

De resterende 20% går til uforutsette eller andre utgifter, for eksempel skatter, håndteringer etter byggeprosjektet, lisenser, etc.

Når du bestemmer deg for å bygge et hus, er det ideelt å ha allerede en tomt eller, hvis ikke, kjøpe en. Siden den siste krisen har prisene på disse vært ganske stabile, men høye på enkelte steder. Logisk, jo bedre plassering høyere vil være prisen på eiendommen.

Hvordan vet jeg at et sted er egnet for bygging?

For å vite om det er mulig å utføre verk på det området du har kjøpt, må du gjøre en topografisk studie som runder rundt 250 til 400 euro og en geoteknisk studie som kan komme ut til rundt 650 til 800 euro, mot grunnlaget for boligen.

Når disse studiene er utført, er det nødvendig å ansette en arkitekt, da det vil være ansvarlig for å sjekke om tomten oppfyller kravene for å bygge på den. Dette kan deretter bli ansvarlig for å utarbeide det grunnleggende byggeprosjektet som de vil kunne søke om lisens for verk. Mens de venter på godkjenning, er det ideelt å be om budsjett til flere selskaper for å få en ide om hva dette prosjektet vil bringe med seg.

Hvilke avgifter må bilprodusenten betale?

Noe av det man aldri slipper er avgifter som i dette tilfellet pleier å være i en 20% som er knyttet til den endelige prisen på eiendommen.

Hvordan vet jeg at et sted er egnet for bygging?

For å vite om det er mulig å utføre verk på det området du har kjøpt, må du gjøre en topografisk studie som runder rundt 250 til 400 euro og en geoteknisk studie som kan komme ut til rundt 650 til 800 euro, mot grunnlaget for boligen.

Når disse studiene er utført, er det nødvendig å ansette en arkitekt, da det vil være ansvarlig for å sjekke om tomten oppfyller kravene for å bygge på den. Dette kan deretter bli ansvarlig for å utarbeide det grunnleggende byggeprosjektet som de vil kunne søke om lisens for verk. Mens de venter på godkjenning, er det ideelt å be om budsjett til flere selskaper for å få en ide om hva dette prosjektet vil bringe med seg.

Hvilke avgifter må bilprodusenten betale?

Noe av det man aldri slipper er avgifter som i dette tilfellet pleier å være i en 20% som er knyttet til den endelige prisen på eiendommen. Og selv om denne studien refererer til markedsføring av boliger av promotører, er det sant at de som bestemmer seg for å bygge sitt eget hus, ikke er fritatt for skattebyrden.

På den annen side er det utgifter som er avledet fra skriving av solsalg (notar- og registreringsgebyrer, eiendomsskatter, skatt på juridiske handlinger, etc.).

En annen viktig ting å ikke glemme er innkjøp av forsyninger som vann, elektrisitet, gass og telekommunikasjon. Prisen avhenger av hvilken type selskap du bruker.

Fordeler og ulemper ved å bygge din egen bolig

Den som kaster seg til å bygge sitt eget hus, må være klar over alle risikoene det medfører, siden kunden i stedet for å beskytte loven, som promotører i tilfelle uforutsette eller forsinkelser, er en selv som tar hele risikoen for uforutsatte ting som kan oppstå.

I tilfelle du ikke ønsker å ta disse risikoene, kan du alltid ty til å kjøpe nytt arbeid som har muligheten til å tilpasse hundrevis av aspekter av det eller kjøpe et hus å restaurere.

Allikevel, hvis du er villig til å ta risikoen, med en god arkitekt, kan du komme til å leve i et kunstverk.