Under de senaste decennierna har hållbarhet på fastighetsmarknaden blivit en grundpelare inom olika branscher, och fastighetsmarknaden är inget undantag. Från konstruktion av ekologiska bostäder till certifiering av byggnader som hållbara har oron för att minska miljöpåverkan förändrat hur husen byggs, säljs och köps.

Trenden med ekologiska bostäder

Under de senaste åren har man som svar på den ökande medvetenheten om klimatförändringar och behovet av att minska koldioxidutsläppen börjat designa nya konstruktioner för att minimera miljöpåverkan genom olika strategier.

Man använder teknik och material för att minska energiförbrukningen, såsom solpaneler, effektiva ventilationssystem och högkvalitativa isoleringar. Man beaktar även hållbarhet och använder återvunnet material i designen av utrymmen för att minska vattenförbrukningen och begränsa skadliga ämnen i luften.

Byggsektorn prioriterar förnybara, återvunna eller miljövänliga material, inklusive ekologiskt trä, betong med låg koldioxidhalt, natursten och naturliga isoleringsmaterial, samt icke-giftiga färger. När det gäller vattenhantering kan man installera system för att samla regnvatten, kranar med låg flödeshastighet och duschar för att minimera vattenanvändningen.

Solenergi framstår som ett effektivt alternativ för fastigheter med bra belysning och kräver strategisk placering av solcellspaneler för att maximera deras potential för elproduktion och energibesparing.

Förutom ekologiska bostäder strävar även kommersiella och bostadsfastigheter efter certifieringar för att stödja sina hållbarhetsinsatser. Certifieringar som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) utvärderar kriterier som energieffektivitet, inomhusluftkvalitet och markanvändning.

Påverkan på fastighetsmarknaden

Miljövänlighet gynnar inte bara miljön utan har även en positiv inverkan på fastighetsmarknaden.

Den globala efterfrågan på bostäder visar ett ökande intresse för miljövänlighet. Mer än att bara minska miljöpåverkan, letar hyresgäster och köpare efter egenskaper som främjar hälsosamma miljöer, även i stadsområden under renovering där det efterfrågas miljövänliga utrymmen inom trenderna.

Sammanfattningsvis är miljövänlighet inte längre en trend, utan en hörnsten i fastighetsmarknaden. Hållbara byggnader som är certifierade som miljövänliga hem gynnar inte bara miljön utan ger även ekonomiska och sociala fördelar, etablerar nya standarder inom fastighetsbranschen och förändrar hur vi lever, de hem vi bor i och hur arbetsplatser byggs.