Het Gouden Visum is een verblijfsvergunning die wordt verleend aan buitenlanders die een investering doen in een land, met als doel buitenlands kapitaal aan te trekken en economische groei te bevorderen. In Spanje is dit type visum een ​​erg populaire optie geworden voor diegenen die willen investeren in onroerend goed en een verblijfsvergunning willen krijgen in het land.

Vereisten om het gouden visum in Spanje te verkrijgen:

Om het gouden visum in Spanje te verkrijgen, moet aan een reeks vereisten worden voldaan, die variëren afhankelijk van het type investering dat wordt gedaan. Bij beleggen in vastgoed is een minimale inleg van 500.000 euro vereist. Daarnaast moet aan de volgende eisen worden voldaan:

Documentatie: Aanvragers moeten een reeks documenten overleggen, zoals een geldig paspoort, strafregistercertificaat en een investeringscertificaat uitgegeven door het eigendomsregister.

Investering: De aanvrager moet aantonen dat hij een investering heeft gedaan in een onroerend goed voor een minimale waarde van 500.000 euro. Deze investering kan in één of meerdere eigendommen zijn.

Financiering: In het geval dat de investering door een bank is gefinancierd, moet een certificaat van de entiteit worden voorgelegd waaruit blijkt dat de entiteit de financiering heeft verleend.

Medische verzekering: De aanvrager moet een geldige medische verzekering hebben in Spanje.

Geen strafblad hebben: De aanvrager mag geen strafblad hebben in Spanje of in enig ander land waar hij de afgelopen 5 jaar heeft gewoond.

Financiële middelen: De aanvrager moet aantonen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om in zijn onderhoud te voorzien tijdens zijn verblijf in Spanje.

Vervolgens presenteren we enkele zaken waarmee u rekening moet houden voordat u het Gouden Visum in Spanje aanvraagt:

Bijkomende kosten: Naast investeringen in onroerend goed kan het verkrijgen van het Gouden Visum andere kosten met zich meebrengen, zoals het betalen van belastingen, het inhuren van advocaten of managers en het verkrijgen van aanvullende documenten.

Permanentie in Spanje: Het Gouden Visum garandeert geen permanent verblijf in Spanje, maar moet om de twee jaar worden vernieuwd. Om het te verlengen, is het noodzakelijk om gedurende elke periode van twee jaar minimaal 183 dagen in Spanje door te brengen.

Belastingen: Bij het verwerven van onroerend goed in Spanje moet een reeks belastingen worden betaald, zoals de overdrachtsbelasting en de onroerendgoedbelasting. Het is belangrijk om bij het doen van de investering rekening te houden met deze kosten.

Verhuur: In het geval de aanvrager besluit om het verworven onroerend goed te huren om inkomen te verdienen, is het belangrijk om de huurwetten en -regelgeving in Spanje te kennen.

Het Gouden Visum is een interessante optie voor diegenen die willen investeren in onroerend goed in Spanje en een verblijf in het land willen verkrijgen. Het is echter belangrijk om de vereisten en kosten te kennen die gepaard gaan met het verkrijgen van een visum, evenals de verplichtingen die het verblijf in Spanje met zich meebrengt. Als u op het punt staat het Gouden visum te verkrijgen, of als u alle details grondig wilt weten, neem dan contact op met ons team van professionals.