Golden Visa er en oppholdstillatelse som gis til utlendinger som foretar en investering i et land, med sikte på å tiltrekke utenlandsk kapital og fremme økonomisk vekst. I Spania har denne typen visum blitt et veldig populært alternativ for de som ønsker å investere i eiendom og få opphold i landet.

Krav for å få Golden Visa i Spania:

For å få Golden Visa i Spania må en rekke krav oppfylles, som varierer i henhold til type investering som er gjort. Ved investering i eiendom kreves en minimumsinvestering på 500 000 euro. I tillegg må følgende krav oppfylles:

Dokumentasjon: Søkere må fremvise en rekke dokumenter, som gyldig pass, straffeattest og investeringsbevis utstedt av Eiendomsregisteret.

Investering: Søkeren må vise at de har foretatt en investering i en eiendom for en minimumsverdi på 500 000 euro. Denne investeringen kan være i en eller flere eiendommer.

Finansiering: I tilfelle investeringen er finansiert av bank, skal det fremlegges attest fra enheten som viser at enheten har bevilget finansieringen.

Sykeforsikring: Søkeren må ha en gyldig sykeforsikring i Spania.

Ikke å ha et kriminelt rulleblad: Søkeren må ikke ha et kriminelt rulleblad i Spania eller i noe annet land de har bodd i de siste 5 årene.

Økonomiske ressurser: Søkeren må vise at de har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å forsørge seg selv under oppholdet i Spania.

Deretter presenterer vi noen ting du bør ta hensyn til før du søker om Golden Visa i Spania:

Ekstra kostnader: I tillegg til å investere i eiendom, kan det å få Golden Visa medføre andre kostnader, som å betale skatt, ansette advokater eller ledere og innhente tilleggsdokumenter.

Permanens i Spania: Golden Visa garanterer ikke permanent opphold i Spania, men må fornyes hvert annet år. For å fornye det, er det nødvendig å tilbringe minimum 183 dager i Spania i løpet av hver toårsperiode.

Skatter: Ved anskaffelse av eiendom i Spania må det betales en rekke skatter, for eksempel eiendomsoverføringsskatten og eiendomsskatten. Det er viktig å ta hensyn til disse kostnadene når du gjør investeringen.

Utleie: I tilfelle søkeren bestemmer seg for å leie den ervervede eiendommen for å tjene penger, er det viktig å kjenne til leielovene og forskriftene i Spania.

Golden Visa er et interessant alternativ for de som ønsker å investere i eiendom i Spania og få opphold i landet. Det er imidlertid viktig å kjenne til kravene og kostnadene knyttet til å få visum, samt forpliktelsene som opphold i Spania medfører. Hvis du er i ferd med å få Golden visum, eller ønsker å vite alle detaljene i dybden, kontakt vårt team av fagfolk.