Golden Visa är ett uppehållstillstånd som ges till utlänningar som gör en investering i ett land, i syfte att attrahera utländskt kapital och främja ekonomisk tillväxt. I Spanien har denna typ av visum blivit ett mycket populärt alternativ för dem som vill investera i fastigheter och få uppehållstillstånd i landet.

Krav för att få Golden Visa i Spanien:

För att få Golden Visa i Spanien måste en rad krav uppfyllas, som varierar beroende på vilken typ av investering som görs. Vid investering i fastighet krävs en minsta investering på 500 000 euro. Dessutom måste följande krav uppfyllas:

Dokumentation: Sökande måste uppvisa en rad handlingar, såsom ett giltigt pass, kriminalregisterintyg och ett investeringsbevis utfärdat av Fastighetsregistret.

Investering: Sökanden måste visa att de har gjort en investering i en fastighet för ett lägsta värde av 500 000 euro. Denna investering kan vara i en eller flera fastigheter.

Finansiering: För det fall investeringen har finansierats av en bank ska ett intyg från enheten uppvisas som visar att enheten har beviljat finansieringen.

Sjukförsäkring: Den sökande måste ha en giltig sjukförsäkring i Spanien.

Att inte ha ett brottsregister: Den sökande får inte ha ett brottsregister i Spanien eller i något annat land där de har bott under de senaste 5 åren.

Ekonomiska resurser: Den sökande måste visa att de har tillräckliga ekonomiska resurser för att försörja sig under sin vistelse i Spanien.

Därefter presenterar vi några saker som du bör ta hänsyn till innan du ansöker om det gyllene visumet i Spanien:

Ytterligare kostnader: Förutom att investera i fastigheter, kan erhållandet av det gyllene visumet medföra andra kostnader, som att betala skatt, anställa advokater eller chefer och skaffa ytterligare dokument.

Permanens i Spanien: Golden Visa garanterar inte permanent uppehållstillstånd i Spanien, utan måste förnyas vartannat år. För att förnya det är det nödvändigt att tillbringa minst 183 dagar i Spanien under varje tvåårsperiod.

Skatter: När du förvärvar en fastighet i Spanien måste en rad skatter betalas, såsom fastighetsöverlåtelseskatt och fastighetsskatt. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa kostnader när du gör investeringen.

Uthyrning: Om sökanden bestämmer sig för att hyra den förvärvade fastigheten för att få inkomst, är det viktigt att känna till hyreslagarna och reglerna i Spanien.

Golden Visa är ett intressant alternativ för dem som vill investera i fastigheter i Spanien och få bostad i landet. Det är dock viktigt att känna till vilka krav och kostnader som är förknippade med att skaffa visum, samt de skyldigheter som uppehåll i Spanien innebär. Om du är på väg att skaffa Golden visum, eller vill veta alla detaljer på djupet, kontakta vårt team av proffs.