Het huurcontract wint aan populariteit als een handige manier om een ​​huis te kopen zonder dat u direct een hypotheek hoeft af te sluiten. Dit type contract komt zowel de huurder als de eigenaar ten goede.

Waaruit bestaat dit type contract?

Bij een rent-to-own-contract huurt de huurder voor een overeengekomen periode en heeft hij aan het einde van die periode het recht om de woning voor een vooraf overeengekomen prijs te kopen. De betaalde huurbedragen worden geheel of gedeeltelijk verrekend met de uiteindelijke koopprijs, zoals overeengekomen. Dit type contract omvat zowel het huurcontract als de verkoopvoorwaarden.

De huurder is niet verplicht de woning te kopen, hij kan wel intrekken, maar dan verliest hij de koopoptiepremie die hij als borg heeft betaald.

De voor- en nadelen voor zowel de huurder als de eigenaar.

Voor de huurder zijn de voordelen:

 • Geen grote financiële buffer nodig.
 • Een deel van het pand hebben gefinancierd door middel van huur.
 • Tijd hebben om te beoordelen of de woning aan uw verwachtingen voldoet.

De nadelen zijn echter:

 • Het verlies van betaalde premie en huurgelden als u besluit niet te kopen.
 • De mogelijkheid van verhogingen van de huurprijs.

Voor de eigenaar zijn de voordelen:

 • Het gemak van huren in plaats van verkopen.
 • Zorg voor fiscale prikkels en stel de huur veilig, aangezien niet-betaling de koopoptie ongeldig maakt.
 • Een daling van de vastgoedmarkt zou geen invloed hebben op de voordelen op het moment van verkoop.

De nadelen voor de eigenaar zijn:

 • Het niet direct van de hand kunnen doen van de woning als u liquiditeit nodig heeft.
 • De beperking om het te verkopen tegen een hogere prijs dan overeengekomen of aan een andere koper, zelfs als deze meer geld biedt.

 

De fundamentele aspecten die in deze contracten moeten worden opgenomen

 • Wat betreft de huur: duur van het huurcontract, termijn om het recht van koop uit te oefenen, maandelijkse afbetalingen, wie betaalt gemeenschapskosten en belastingen of wie verantwoordelijk is voor hervormingen of verbeteringen.
 • Wat betreft de aan- en verkoop: definitieve verkoopprijs, percentage van de huurtermijnen dat hierop wordt ingehouden en het bedrag van de aanvangspremie.

 

Andere belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn de mogelijkheid tot verlenging van het huurcontract, de exclusiviteit van de huurder om te kopen en de mogelijkheid om de aankoop voor het einde van het huurcontract te doen. Los van het feit dat de koopoptie verloren kan gaan als twee maanden huur niet wordt betaald.