Bij het verkrijgen van een huis als erfenis gaat het om het uitvoeren van procedures voorafgaand aan de verkoop, waarbij juridische aspecten, belastingen en afspraken met andere erfgenamen aan de orde komen. Het is essentieel om deze stappen te begrijpen om het proces met vertrouwen te benaderen.

 

Het proces vóór de verkoop van een geërfd huis omvat verschillende belangrijke stappen:

 1. Acceptatie van erfenis: Verzamel overlijdensakten en laatste testamenten, evenals een geautoriseerde kopie van het testament. Beslis binnen een termijn van 30 dagen of u de erfenis aanvaardt of afwijst. Als er een testament is, is het noodzakelijk om bij meerdere erfgenamen een boedelbeschrijving en een verdelingsakte op te maken. Als er geen testament is, gaat u over tot het ondertekenen van de verklaring van erfgenamen.
 2. Beheer de hypotheek: Evalueer of er een hypotheek op de woning rust. Als er een levensverzekering aan gekoppeld is, betaalt de bank de schuld en wordt de erfenis onbelast ontvangen. Anders kunnen zij de lening overnemen of de erfenis aanvaarden ten behoeve van de boedelbeschrijving, waarbij eventueel de woning verkocht moet worden om de uitstaande lening af te dekken.
 3. Betaal belastingen: Betaal de successierechten, waarvan het bedrag varieert afhankelijk van de waarde van het huis en de autonome gemeenschap, en de gemeentelijke vermogenswinst, die de waardestijging van de grond vanaf de aankoop tot de erfenis belast.
 4. Registratie in het eigendomsregister: Nadat u de belastingen heeft betaald, registreert u het geërfde huis in het register, waarbij u documenten verstrekt zoals het certificaat van testament, de akte van aanvaarding van de erfenis en een bewijs van belastingbetaling.

 

Om een ​​geërfd huis te verkopen, hangt het proces af van het aantal erfgenamen:

Het proces om een ​​geërfd appartement met één erfgenaam te verkopen is vergelijkbaar met dat van elk onroerend goed. De betaling van de gemeentelijke meerwaarde, de onroerende voorheffing en de opname van de meerwaarde in de aangifte inkomstenbelasting zijn vereist.

 1. Eén erfgenaam: het proces is vergelijkbaar met dat van elk ander eigendom. De betaling van de gemeentelijke meerwaarde, de Onroerendgoedbelasting en de aangifte van de meerwaarde in de Aangifte Inkomstenbelasting zijn vereist.
 2. Meerdere erfgenamen met instemming: In geval van consensus moeten de kosten van de verkoop en de winst worden verdeeld, waarbij elke erfgenaam zijn deel op zich neemt en dit declareert.
 3. Meerdere erfgenamen zonder akkoord: Er zijn drie opties:
 4. Uitsterven van condominium: een erfgenaam verwerft het aandeel van de anderen.
 5. Proindiviso verkoop: Het overeenkomstige deel van de woning wordt verkocht aan een derde partij.
 6. Gemeenschappelijke verdeling van de woning: Het gaat om een ​​gerechtelijke procedure die kan leiden tot de verplichte verkoop van de woning.

Tips voordat u een geërfd huis verkoopt:

 1. Streef naar een overeenkomst tussen de erfgenamen om de verkoop te bespoedigen en extra kosten zoals belastingen en gemeenschapskosten te vermijden.
 2. Zorg voor een concurrerende prijs op de markt.
 3. Overweeg verbeteringen of renovaties aan het huis aan te brengen, aangezien het meestal oud is, waardoor de verkoopwaarde kan stijgen.

Als u dat wenst, kunnen wij u in dit proces begeleiden en helpen bij de verkoop van uw huis. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, en wij zullen u voorzien van alle informatie over hoe u uw woning bij Elisa Properties kunt aanbieden.