Att få ett hus som arv innebär att man genomför förfaranden inför försäljningen som omfattar juridiska aspekter, skatter och avtal med andra arvingar. Det är viktigt att förstå dessa steg för att närma sig processen med tillförsikt.

El proceso anterior a la venta de una casa heredada involucra varios pasos clave:

 1. Godkännande av arv: Samla in dödsattester och sista testamente, samt en auktoriserad kopia av testamentet. Besluta om du ska acceptera eller avvisa arvet inom en period av 30 dagar. Om det finns ett testamente är det nödvändigt att upprätta en inventering och en skiljehandling vid flera arvingar. Om det inte finns något testamente, fortsätt att underteckna förklaringen om arvingar.
 2. Hantera bolånet: Utvärdera om bostaden har ett bolån. Finns det kopplad livförsäkring reglerar banken skulden och arvet tas emot utan insättningar. Annars kan de överta lånet eller acceptera arvet till förmån för inventering, vilket kan innebära att sälja huset för att täcka det utestående lånet.
 3. Betala skatt: Betala arvsskatten, vars belopp varierar beroende på husets värde och det autonoma samhället, och den kommunala kapitalvinsten, som beskattar markens värdestegring från köpet till arvet.
 4. Registrering i fastighetsregistret: Efter att ha betalat skatterna, registrera det ärvda huset i registret, tillhandahålla dokument såsom intyg om sista testamente, godkännandehandlingen av arvet och bevis på skattebetalning.

För att sälja ett ärvt hus kommer processen att bero på antalet arvingar:

Processen att sälja en ärvd lägenhet med en ensam arvinge liknar den för alla fastigheter. Det krävs betalning av den kommunala realisationsvinsten, fastighetsskatten och upptagande av kapitalvinsten i inkomstdeklarationen.

 1. En ensam arvtagare: Processen liknar den för alla andra fastigheter. Det krävs betalning av den kommunala realisationsvinsten, fastighetsskatten och deklarationen av kapitalvinsten i inkomstdeklarationen.
 2. Flera arvingar med överenskommelse: Vid konsensus ska utgifterna för försäljningen och vinsten fördelas, varvid varje arvinge tar sin del och deklarerar den.
 3. Flera arvingar utan överenskommelse: Det finns tre alternativ:
 4. Utsläckning av bostadsrätt: En arvinge förvärvar de övrigas andel.
 5. Proindiviso försäljning: Motsvarande del av huset säljs till tredje part.
 6. Bodelning gemensamt: Det innebär en rättslig process som kan leda till obligatorisk försäljning av bostaden.

Tips innan du säljer ett ärvt hus:

 1. Sök en överenskommelse mellan arvingarna för att påskynda försäljningen och undvika extra utgifter som skatter och gemenskapsavgifter.
 2. Etablera ett konkurrenskraftigt pris på marknaden.
 3. Överväg att göra förbättringar eller renoveringar av huset eftersom det vanligtvis är gammalt, vilket kan öka dess försäljningsvärde.

Om du önskar kan vi följa med dig i denna process och hjälpa dig att sälja ditt hus. Tveka inte att kontakta oss, så ger vi dig all information om hur du listar ditt hem hos Elisa Properties.